Od 1 II 2017 r. UK Border Agency ma prawo deportować lub odmówić prawa wjazdu osobom nieposiadającym Comprehensive Sickness Insurance! Czym zatem jest to ubezpieczenie i kto go potrzebuje? Ubezpieczenie Comprehensive Sickness Insurance, w skrócie CSI, znane także pod nazwą Private Health Insurance – to kompleksowe ubezpieczenie chorobowe/szpitalne dla osób, które mieszkają, ale nie pracują w UK. Ubezpieczenie to jest szczególnie wymagane od osób przyjeżdżających na studia do Wielkiej Brytanii. Ma on również swoje znaczenie przy przyznawaniu rezydentury przez Home Office.

Bardzo ważną informacją dla osób zatrudnionych lub samo-zatrudnionych, jest fakt iż nie muszą one wykupywać takowej polisy. Płacą oni bowiem składki na fundusz zdrowotny poprzez NIC (National Insurance Contributions). Ubezpieczenie Comprehensive Sickness Insurance nie jest też im potrzebne przy staraniu się o rezydenturę.

Ubezpieczenie comprehensive sickness insurance jest odpowiednim ubezpieczeniem dla osoby, która odwiedza Wielką Brytanię lub mieszka w tym kraju tymczasowo. Jednakże osoba ta może być zwolniona z zakupu tego ubezpieczenia pod warunkiem, iż posiada Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card).

Należy zauważyć, że temat tego ubezpieczenia zdrowotnego jest ściśle powiązany z nabyciem prawa do pobytu stałego w UK dla obywateli Unii Europejskiej. Istnieją 4 główne kategorie obywateli EU, którzy kwalifikują się do nabycia karty pobytu stałego (po 5-ciu latach pobytu w UK):

1. Pracownicy z ang. employed
2. Samo-zatrudnieni  z ang. self-employed
3. Samowystarczalna osoba – np. niepracujący małżonek – która posiada kompleksowe ubezpieczenie chorobowe (Comprehensive Sickness Insurance)
4. Studenci posiadający kompleksowe ubezpieczenie chorobowe (Comprehensive Sickness Insurance).

Omawiane wyżej ubezpieczenie jest wymagane przy kategorii nr 3 i 4, czyli wtedy gdy osoba, która przebywa w UK bez stałej pracy – jest samowystarczalna lub studiuje. Dla takich osób warunkiem przyznania karty pobytu stałego, jest miedzy innymi posiadanie Comprehensive Sickness Insurance.

Ubezpieczenie Comprehensive Sickness Insurance można nabyć w większości firm ubezpieczeniowych lub u agenta/brokera ubezpieczeniowego w UK. Można też użyć karty EKUZ (EHIC), tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wiąże się to jednak z deklaracją, iż nie zamierza zostać się w UK na stałe.

Rezydentura w UK

Poniżej zamieszczamy link, który posłużyć może do otwarcia karty EHIC (European Health Insurance Card) w UK. Bez tej karty wyjazd za granicę i wizyta w szpitalu może wiązać się z późniejszą opłatą za koszty leczenia w krajach Unii: http://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/EHIC/Pages/about-the-ehic.aspx

Dla osób mieszkających z rodziną w Polsce, wyrobienie karty na terenie PL potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Brexit Wiadomości